U povodu prošlotjednog obilježavanja Međunarodnog dana žena, na plenarnom zasjedanju u Strasbourgu održana je zajednička rasprava na temu ravnopravnosti spolova. Raspravljalo o tri izvješća Europskog parlamenta: „Ravnopravnost žena i muškaraca u Europskoj uniji 2014.- 2015.“, „Jednako postupanje prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosnu pružanju usluga“ i „Sredstva EU-a za ravnopravnost spolova“.

Izjednačiti plaće

U raspravi je sudjelovala i voditeljica naše delegacije u Europskom parlamentu (potpredsjednica Žena Europske pučke stranke i zamjenska članica Odbora za prava žena i jednakost spolova) Dubravka Šuica.

Zbog razlike u plaćama žena i muškaraca, žene zarađuju manje pa stoga imaju manje mirovine, a u starosti im prijeti veća opasnost od siromaštva.

- Iako je ravnopravnost žena i muškaraca jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije još od 1957. godine, kada je načelo jednake plaće za jednaki rad postalo dio Rimskog ugovora, žene u prosjeku zarađuju oko 16 posto manje po satu od muškaraca. Više razloga doprinosi nižoj plaći: direktna i indirektna diskriminacija na radnom mjestu, sektori u kojima žene rade manje su plaćeni od onih u kojima dominiraju muškarci, žene nemaju isti pristup treningu, fondovima, manjak žena na menadžerskim pozicijama, rodne uloge i tradicija prilikom izbora zanimanja, te usklađivanje radnih i obiteljskih obveza.

Za ravnopravnost spolova

Budući da žene snose teret neplaćenog rada i brige za djecu, one obično rade kraće radno vrijeme. U EU žene čine većinu zaposlenih na pola radnog vremena te je u takvom radnom odnosu 34,9 posto žena - u usporedbi sa samo 8,6 posto muškaraca. To negativno utječe na napredak u karijeri, mogućnosti izobrazbe, mirovinska prava te naknade za nezaposlene. 

Šuica je naglasila da je više ulaganja i proračunskih sredstava potrebno usmjeriti za borbu protiv neravnopravnosti spolova - jer nema napretka bez ravnopravne zastupljenosti muškaraca i žena u svim područjima. Na završetku izlaganja „zaiskrilo“ je oko moguće ratifikacije Istanbulske konvencije u Republici Hrvatskoj.

KONFERENCIJA O JEDNAKOSTI ŽENA I MUŠKARACA

Valja istaknuti da Dubravka Šuica organizira 21. ožujka 2017. konferenciju u Europskom parlamentu na temu „Jednakost žena i muškaraca na poslu i u politici“. Na konferenciji će - uz predstavnike Europskog parlamenta  i Europske komisije - sudjelovati i stručnjakinje iz Republike Hrvatske.