Na plenarnoj raspravi EP-a u Strasbourgu o načelu jednakih mogućnosti i jednakog tretmana žena i muškaraca u zapošljavanju, sudjelovala je i voditeljica naše delegacije u Europskom parlamentu Dubravka Šuica.

Za ravnopravnost…

Šuica je istaknula da unatoč poduzetim naporima i mnogobrojnim rezolucijama i direktivama, ipak kasnimo sa smanjenjem jaza. Stoga je argumentirano upitala:

- Postavljam dva pitanja. Prvo - koliko ćemo još puta imati ovakva i slična izvješća, a da i dalje žene imaju između 10 do 20 posto niže plaće, odnosno da 60 dana moraju raditi više za istu plaću? Drugo - moramo se zapitati koje to društvo želi da pola njegovog potencijala ostane neiskorišteno? 

… i dignitet žena

Šuica je potom naglasila da države članice moraju poduzeti konkretne mjere, jer jednake mogućnosti za žene znače (i) jačanje europskog gospodarstva! 

- Treba osigurati dignitet ženama! Očekujemo od EK da provede reviziju u državama članicama jer to je jedini put da se konačno stane na kraj segregaciji na tržištu rada! Ni muškarce ni žene ne treba favorizirati. Ali potrebno je vrednovati znanje, vještine i kvalitetu rada!

RAST BDP-a EU

Jednaki tretman žena i muškaraca je temeljni dio europskog zakonodavstva - još iz vremena donošenja Rimskih ugovora iz 1957. - nakon čega je slijedio niz pravnih akata na ovu temu. Stoga je neophodno te postojeće pravne instrumente maksimalno provesti kako bi žene mogle postići ravnotežu između rada i obiteljskog života. Studije pokazuju da bi se revizijom Direktive o jednakim mogućnostima i jednakom tretmanu muškaraca i žena u pitanjima zapošljavanja, BDP Europske unije povećao oko 13 milijardi eura godišnje!