Povlačenje sredstava iz europskih fondova alarmantno je loše! Hrvatska sigurno gubi dio sredstava u 2016. i 2017. zbog lošeg rada Milanovićeve vlade! Vrijeme za pripremu projekata je izgubljeno! Hrvatska, nažalost, i dalje ne koristi prilike koje joj se pružaju nakon ulaska u EU! - istaknula je u izjavi za medije naša stručnjakinja za EU fondove i eurozastupnica Ivana Maletić.

SDP-ov kontinuitet neuspjeha

Maletić je, naime, iz Bruxellesa preciznim argumentima odgovorila na Grčićevo kontinuirano širenje optimizma bez pokrića. Predstavila je materijale koji zorno pokazuju koliko se uistinu loše radi na povlačenju novca iz EU fondova (v. priloge 1 i 2).

Poručila je da je stanje uistinu katastrofalno - jer kada se pogledaju državni proračun, planovi i realizacija projekata, jasno je da se svake godine realizira svega 60-ak posto planiranog.

- Hrvatskoj je dodijeljeno preko milijardu eura EU sredstava godišnje, a još uvijek se nalazimo na razini 150 milijuna eura! Primjerice, 2014. godine vlada je planirala realizirati projekte u visini od 2,9 milijarda kuna, a realizirano je samo 1,19 milijardi kuna! Vlada je, također, u 2014. planirala ugovoriti 1,1 milijardu eura, a ugovoreno je samo - 450 milijuna!

http://www.hdz.hr/vijest/nacionalne/video-vlada-nema-nijedne-konkretne-m...

S ovom vladom - europski slučaj

Podsjetila je da je EK osnovala posebnu radnu skupinu za osam EU država članica - koja im pomaže u povlačenju europskih sredstava. Od svih - Hrvatska je najgora:

- Kada je EK zatvorila pregovore s Hrvatskom u poglavlju 22, bila je sigurna da će ona biti uspješan primjer svim državama u korištenju fondova, a, nažalost, pretvorili smo se u loš primjer! 

Rast - neznatan

A što se tiče rasta izvoza i industrijske proizvodnje - kojima se Grčićevo ministarstvo učestalo hvali - naša je eurozastupnica napomenula da je taj rast - neznatan. EK je to potvrdila.

- U Hrvatskoj je taj rast jako mali i neznatan - pokazuje da ne koristimo prilike koje nam se otvaraju u EU. Sve zbog prepreka koje vlada ne zna ukloniti! EK je komentirala da je taj rast premali - u odnosu na rast koje su imale države iz petog vala proširenja EU. Te su države, naime, imale rast izvoza i industrijske proizvodnje u visini od 20 posto!

http://www.hdz.hr/vijest/nacionalne/video-dok-ek-i-mmf-stalno-upozoravaj...

Naša eurozastupnica ističe da je ključno mnogo više ulagati u pripremu projekata, pojednostaviti administrativne procedure, rješavati imovinsko-pravne probleme te ubrzati postupke javne nabave. No ova je vlada, nažalost, kašnjenjem s neugovaranjem sredstava zauvijek izgubila potrebno vrijeme.

PrivitakVeličina
Prilog 186.28 KB
Prilog 253.16 KB