Saborski Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku danas je podržao izmjene Zakona o socijalnoj skrbi. Novost je da se za 11.090 radno nesposobnih samaca povećava naknada s 800 na 920 kuna, a za djecu samohranih roditelja s 320 na 440 kuna mjesečno. Te, između ostalog, nova energetska naknada od 200 kuna - za korisnike osobne invalidnine.

Sjetili se pred izbore

Potpredsjednik Sabora akademik Željko Reiner istaknuo je da za izmjene ovog zakona nije bilo potrebno sazivati izvanrednu sjednicu Sabora - jer su se one, naime, mogle donijeti i na onoj redovitoj. 

- Drago mi je da uoči izbora Vlada pokazuje socijalnu osjetljivost, samo mi nije jasno zašto se zbog toga morala sazivati izvanredna saborska sjednica, kad se moglo pričekati još pet dana i zakon donijeti na redovitoj.

Potrebna dodatna sredstva

Dodao je da je dobro je što su se izmjene - od kojih je neke prije godinu dana predlagala naša stranka dogodile, ali vladajući su ih tada odbili - ipak napokon dogodile. Pojasnio je da će - unatoč tvrdnjama vladajućih - ipak biti potrebno osigurati dodatna sredstva.

- U obrazloženju zakona piše kako za njegovu provedbu nije potrebno osigurati nikakva dodatna sredstva. Nemoguće je omogućiti korištenje većeg obima socijalnih usluga bez dodatnih sredstava! - zaključio je akademik Reiner.