Državna revizija je u sklopu izvješća o obavljenoj reviziji proračuna za 2014. objavila i mišljenje o privatizaciji Croatia osiguranja. U nalazu se, među ostalim, navodi da odluku o privatizaciji Vlada nije smjela donijeti sama, nego joj je za to trebalo i mišljenje Sabora. Dakle, Sabor je trebao donijeti odluku, a to se nije dogodilo! Odluku o prodaji treba ukinuti! Očekujem reakciju Državnog odvjetništva i Sabora! - istaknuo je sinoć u emisiji Studio 4 naš saborski zastupnik Goran Marić precizno analizirajući nalaz Državne revizije o postupku privatizacije Croatia osiguranja. Dodao je da će Klub zastupnika HDZ-a zahtijevati osnivanje istražnog povjerenstva da bi se utvrdile sve činjenice vezane za postupak privatizacije ove tvrtke. Milanovićeva vlada je - podsjećamo - u 2013. ovu tvrtku u, do tada državnom vlasništvu, privatizirala. 

Istup našeg saborskog zastupnika možete pogledati u cijelosti, a u nastavku donosimo ključne poruke:

Bez odluke Sabora 

Ovdje je samo izvadak iz izvješća Državne revizije. Privatizaciju Croatia osiguranja moramo promatrati kroz postupak privatizacije, ekonomskih učinaka na proračun, eventualnog pogodovanja i u konačnici - zakonitost samog postupka. Državna revizija je nedvojbeno utvrdila da je privatizacija spomenute tvrtke bila nezakonita! Članak 9. Zakona o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja definira da o načinu privatizacije društava osiguranja i reosiguranja odlučuje isključivo Sabor. Zakonska procedura, dakle, nije poštovana! Ključni problem - Sabor je o tome morao donijeti odluku, a nije ju donio.

Nezakonitu privatizaciju - poništiti

Ono što je nezakonito - treba ukinuti! DORH je institucija koja štiti interese RH - očekujem da će pokrenuti postupak poništenja ovakvog ugovora! Jer - još uvijek imamo vremena da ne nastupe nesagledive posljedice. Još uvijek se može sanirati šteta. Očekujem i reakciju Sabora - jer je propust golem.

Saborsko istražno povjerenstvo

Klub zastupnika HDZ-a će uputiti zahtjev za formiranje istražnog povjerenstva radi utvrđivanja svih okolnosti i činjenica vezanih uz privatizaciju Croatia osiguranja. Nadam se da će osnivanje istražnog povjerenstva pridonijeti transparentnosti cijelog postupka te olakšati postupak drugim tijelima. Ono što je vrlo interesantno - i na što upozorava nalaz Državne revizije - je to da je neposredno prije same prodaje smanjena vrijednost nekretnina Croatia osiguranja. Za više pola milijarde kuna! Od toga se ogradio čak i revizor - kojeg je platilo Croatia osiguranje da obavi reviziju. 

Savjetnici za - 27,4 milijuna kuna!

Ako bismo uspoređivali vrijednost Croatia osiguranja s vrijednosti jedne druge tvrtke koja se tada, također, prodavala, onda se može vidjeti da je Croatia osiguranje prodana osam i pol puta jeftinije od te tvrtke - koja je u gubicima i ima beznačajan udio na tržištu. Strašno je da se ovo događa u Hrvatskoj. Istodobno, Državna revizija upozorila je i na nepotrebne savjetničke troškove od 27,4 milijuna kuna. Većina tih poslova su se trebala obaviti u sklopu Ministarstva financija, Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom ili u okviru agencija. Već postojećih zaposlenika - jer to nisu poslovi toliko složeni da ih ne mogu napraviti. Ako ćemo šutke promatrati ovakve procese - nešto što se izravno manifestira na štetu proračuna - onda nas ne treba čuditi ako situacija bude još i gora. Uistinu se mora reagirati reagirati jer nalaz Državne revizije ozbiljno upozorava na najgrublje kršenje zakona.

Na štetu proračuna

U cijelom ovom postupku toliko je toga nelogično i neracionalno. Vlada je propisala da je potrebno dokapitalizirati Croatia osiguranje, a to je najkapitaliziranije društvo u Hrvatskoj. Plivaju u kapitalu, a dokapitalizacija je obavljena! A to nalaz Državne revizije, također, otkriva. Koliko je trebalo dokapitalizirati Croatia osiguranje? Zašto ga je trebalo dokapitalizirati? Uopće za to ne postoji analiza! To se, naime, radilo radi smanjenja ukupne cijene - na štetu proračuna.