Rast vanjskog duga u prva tri mjeseca ove godine je alarmantan! Krajem ožujka je dosegao 49,34 milijardi eura! Financiraju se (i) raznorazni letovi helikopterima pa je onda jasno zašto vanjski dug raste. Generira ga, naime, država! - istaknuo je, među inim, sabornik Ivan Šuker u današnjem izlaganju uime Kluba zastupnika HDZ-a. Naš je sabornik, naime, o enormnom zaduživanju države izlagao nakon stanke koju je naš Klub zastupnika zatražio upravo zbog alarmantnih podataka HNB-a. 

U tri mjeseca ove godine - zahvaljujući „uspješnom“ vođenju države „najbolje vlade do sada“ - vanjski dug je „eksplodirao“.  U odnosu na kraj prošle godine - porastao je za skoro šest posto!

Istup sabornika Šukera možete pogledati u cijelosti, a u nastavku donosimo ključne poruke:

Nepodnošljiva lakoća zaduživanja

Vanjski je dug - prema podacima Hrvatske narodne banke - krajem ožujka je dosegao 49,34 milijardi eura. U odnosu na kraj prošle godine, bruto vanjski dug porastao je za gotovo 2,7 milijardi eura - ili 5,7 posto! A najviše su rasle obveze opće države - za 1,3 milijarde eura! Udio opće države u vanjskom dugu - u pretkriznim godinama - bio je oko 24 posto. Sada je pak veći od 34 posto. Stoga, rast duga treba nas zabrinuti. Razbijene su sve fame o „sjajnim pokazateljima“ hrvatskog gospodarstva. 

SDP-ov sindrom neodgovornosti

Ovaj rast vanjskog duga isključivo je rezultat financiranja deficita! Jer, deficit se može financirati iz samo dva izvora - prodajom imovine ili zaduživanjem. Rast vanjskog duga u prva tri mjeseca ove godine je alarmantan! Generira ga država! Financiraju se raznorazni letovi helikopterima i slično - jasno je onda zašto raste vanjski dug. Te zašto je 320.000 građana blokirano. Država se ne ponaša gospodarski! Niti prema pravilima struke - niti prema pravilu dobrog gospodara!