Izvješće Državnog ureda za reviziju utvrdilo je niz nepravilnosti i u radu Ministarstva gospodarstva! U spomenutom nalazu, naime, uočeno je da su primici Ministarstva bili veći za čak 80 posto jer ono nije planiralo 670 milijuna kuna kredita, nije prikazalo čak 21 milijun kuna subvencija proizvođačima biodizela, a nije niti osiguralo isplatu od čak 1,1 milijardu kuna subvencija za brodogradilišta za prošlu i ovu godinu. 

Revizija je utvrdila, također, da nije bilo razloga za isplatu čak 680 tisuća kuna za usluge savjetovanja! Zbog svih tih nepravilnosti Ministarstvo je dobilo uvjetno mišljenje Državne revizije!

Gdje je 8 milijardi od koncesija? 

Naš saborski zastupnik dr. Goran Marić za Dnevnik HTV-a komentirao je još jednu stavku nalaza revizije - to što koncesionari nisu ispunili obveze prema državnom proračunu na temelju pravomoćnih sudskih presuda. U više je navrata upozoravao da su koncesije najtamnija mrlja gospodarstva:

-  Državni ured za reviziju utvrdio je u nekoliko puta, da Hrvatska po osnovi koncesija nije naplatila čak 8 milijardi kuna! 

Razlog za ostavku!

S obzirom na izvješće Državnog ureda za reviziju i „rad“ ministra Vrdoljaka naš je sabornik argumentirano zaključio:  

-  Mislim da bi ovakav jedan nalaz Državnog ureda za reviziju bio svakako podloga predsjedniku Vlade za razrješenje ministra koji vodi takvo ministarstvo!