Predsjednik osječko-baranjskog HDZ-a (član nacionalnog Predsjedništva i načelnik Općine Antunovac) Ivan Anušić predstavio je 15 iznimno važnih i kvalitetnih projekata - koji su u zadnje dvije godine realizirani u općini kojoj je na čelu. 

Priopćenje donosimo u cijelosti, a međunaslovi su urednički:

Visoki standardi

Općina Antunovac postavila je visoke standarde za postavljanje ekološki prihvatljive infrastrukture, a među svojim stanovnicima gradi svijest o potrebi zaštite okoliša. U zadnje dvije godine ostvarila je petnaest programa - koje je financirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Programi su bili usmjereni na povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, razvrstavanje otpada sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, projektiranje i izgradnju reciklažnog dvorišta, energetsko certificiranje javnih zgrada, energetsku obnovu nestambenih objekata te projekte za energetski učinkovitu i ekološku javnu rasvjetu.

Energetska učinkovitost u kućanstvima

Ukupna vrijednost navedenih programa je približno 5,7 milijuna kuna, a Općina Antunovac, kao područje od posebne državne skrbi, od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) ima odobreno sufinanciranje u iznosu od 80 do 100 posto troškova. Odnosno - do 4,5 milijuna kuna, a ostatak od približno 1,2 milijuna kuna sufinancira sama općina. U 2014. među prvim jedinicama lokalne samouprave u Hrvatskoj Općina Antunovac pokrenula je program povećanja energetske učinkovitosti u kućanstvima. Vrijednost projekta  je 1.250.000,00 kuna - pojedinom kućanstvu može biti odobreno maksimalno 82,5 posto odnosno 60.000,00 kuna po obiteljskoj kući. A do sada je sufinancirana obnova 31 obiteljske kuće.

Program obnovljivih izvora energije

Za program obnovljivih izvora energije vrijednost projekta je 720.000,00 kuna, a dozvoljeno sufinanciranje iznosi maksimalno 24.000,00 kuna po sustavu. Lista prihvatljivih troškova obuhvaća nabavu i ugradnju opreme za zamjenu postojeće vanjske stolarije, povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće (krov, strop i pod, te vanjski zid grijanog prostora), te izradu energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe projekta.

Reciklažno dvorište

Usklađujući se s novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i nužnosti odvajanja vrijednih svojstava otpada - papir, staklo, pet ambalaža - Općina Antunovac, uz pomoć  FZOEU, nabavila je plave kante za papir za sve mještane i kontejnere za četiri zelena otoka te  kompostera za kućanstva ukupne vrijednosti 550 tisuća kuna. Vezano uz novu zakonsku regulaciju gospodarenja otpadom prijavljeno je i projektiranje i izgradnja Reciklažnog dvorišta Općine Antunovac (lokacija u Gospodarskoj zoni Antunovac) - ukupne vrijednosti 1,5 milijuna kuna, a radovi na izgradnji bi trebali početi do kraja ove godine.

Nova javna rasvjeta - goleme uštede

Energetski pregled i energetsko certificiranje javnih zgrada je završeno u 2014., a rekonstruirana je javna rasvjeta - u oba naselja ukupne vrijednosti 1,4 milijuna kuna. Postojeća rasvjetna tijela promijenjena su s energetski i ekološki učinkovitijom LED rasvjetom - pri čemu je procjena uštede energije na projektu za naselje Antunovac 70 posto i ukupna ušteda sredstava na godišnjoj razini je procijenjena na gotovo 200 tisuća kuna. U tijeku su i nova projektiranja javne rasvjete - u skladu sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti.

Fotonaponske elektrane

Osim navedenih programa sufinanciranim putem FZOEU, postavljene su i fotonaponske elektrane na krovištima objekata Općinske uprave Općine Antunovac, Hrvatskog doma Antunovac, Hrvatskog doma Ivanovac, Dječji vrtić Ivanovac, DVD Antunovac i DVD Ivanovac. Predviđena proizvodnost je 182.000 kWh - od čega Općina Antunovac, osim godišnjeg prihoda od približno 30.000,00 kuna, ostvaruje i energetsku učinkovitost smanjenjem troškova grijanja objekata zbog uvođenja kombiniranog sustava proizvodnje električne energije preko fotonaponskih elektrana i korištenja dijela. Te energije za toplinski sustav u objektima Općinske uprave i Hrvatskog doma Antunovac i Dječjeg vrtića u Ivanovcu. U tijeku je i izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti za područje Općine Antunovac koji će definirati i dodane mjere poboljšanja te smanjenje emisije CO2 u slijedeće dvije godine.