Dr.sc. Lovorka Brajković iz Centra za palijativnu medicinu Medicinskogfakulteta u Zagrebu istaknula je važnost edukacije iz područja palijativnemedicine kako bi se na adekvatan način moglo zbrinuti pacijente kojima je palijativnaskrb nužna. Pri tom je naglasila kako se ne može staviti znak jednakosti izmeđukreveta za palijativnu skrb i same palijativne skrbi.

Dr.Ivan Ćelić s Klinike za psihijatriju Vrapče istaknuo je kako nije rijetkost dapacijenti u terminalnoj fazi maligne bolesti završe na odjelimapsihogerijatrije, jer u Zagrebu nema kreveta za palijativnu skrb. Nužno jeiskoristiti postojeće infrastrukturne kapacitete, bez otvaranja novih bolnica.Ne smije se događati da u trenucima kada je život pri kraju naši bližnji završeu Novom Marofu i Duga Resi. Osim što oboljelima u terminalnom stadiju bolestimoramo adekvatno ublažiti bol, moramo im osigurati dostojanstvenu smrt u svomeokruženju, među svojim bližnjima.

U svomeizlaganju dr. Ćelić se kritički osvrnuo i na najavu ministra zdravlja oosnivanju pet regionalnih centara što je u suprotnosti s preporukama Hrvatskogdruštva za palijativnu medicinu, stručnog tijela krovne liječničke udruge, kojeuključuju palijativnu skrb u zdravstvenom sustavu na svim razinama, dakle i naprimarnoj (domovi zdravlja) i na bolničkoj razini.

MargaretaMađerić, predsjednica Kluba zastupnika HDZ-a u Gradskoj skupštini na kraju jepozvala državne i gradske zdravstvene vlasti da ljudima čiji se ovozemaljskiživot bliži kraju omoguće da se dostojanstveno oproste od života i od svojihbližnjih.