U Županijski odbor izabrani su: Josip Habjan, Zlatko Haramija, Ivan Markati,Stjepan Horvat, Miljenko Fuš, Franjo Janković, Juraj Gregur, Vladimir Dravec,Dragutin Vidović, Zdravko Fajfar, Josip Bajuk, Ivan Novak, Tomo Grabant, RudolfMesarić, Damir Habuš, Marija Premuš, Stjepan Somođi, Marijan Ramušćak, MarioDretar, Pavao Tota i Marijan Fegeš. Izabran je i novi Nadzorni odbor: PavaoŠvec, Antun Grof i Bojan Štampar, kao i izaslanici za nacionalni Sabor Klubautemeljitelja HDZ –a Dr.Franjo Tuđman.

Prema Pravilniku Kluba utemeljitelja, novog predsjednika županijskeorganizacije, birat će novi Županijski odbor.