Tragičan je predizborni istup ministra prostornog uređenja Ivana Vrdoljaka,koji je svoju funkciju iskoristio kako bi za političke svrhe izvrnuo podatke,rekao je župan Pauk odgovarajući na tvrdnje koje je ministar Vrdoljak nedavnoiznio za neke medije kritizirajući sporost županijskog Ureda za prostornouređenje i gradnju pri rješavanju predmeta legalizacije bespravnih objekata.

Najgorim uredima za prostorno uređenje ministar je prozvao županije gdje jeHDZ na vlasti i svoj je istup sveo na najprizemniju političku predizbornuborbu, izjavio je župan Pauk.

Opovrgnuo je navode ministra Vrdoljaka po kojima je na šibensko-kninskompodručju od 1469 zahtjeva za legalizaciju koje su podnijeli bespravnigraditelji riješeno samo 3,27 posto.

Od 1469 predmeta riješeno je njih 85, što je 5,8 posto, rekao je župan iporučio ministru da mu službe bolje računaju podatke.

Župan Pauk ustvrdio je kako ministar nije uzeo u obzir predmete koji su upostupku obrade i zahtjeve za legalizaciju koju su odbijeni.

Ministra Vrdoljaka upozorio je i na činjenicu da županijski Upravni odjelza prostorno uređenje ima 21 službenika, a da bi se taj zahtjevan posao temeljitoodradio, potrebno ih je zaposliti barem još toliko. Ipak, dodao je župan, zatakvo nešto županiju sprječava zakonski limit o razini plaća u pojedinimslužbama.

Istup ministra Vrdoljaka ogorčio je i pročelnika županijskog Odjela zaprostorno uređenje i gradnju Gojislava Krnića, koji je rekao da je u struci već40 godina i 25 godina na dužnosti pročelnika te kako ne može vjerovati daresorni ministar tako razgovara o bitnome društvenom problemu.

Na ovaj se način ruši sustav kojem Hrvatska teži ulaskom u EU, a to je dase politika izbaci, a struka profesionalizira. Nisam član nijedne stranke, agura me se pod kapu HDZ-a.
 Ponovno se politika na brutalan načinmiješa u struku i stručnost, izjavio je Krnić.