Milanovićeva vlada nizom odluka i zakonskih prijedloga sustavno marginalizira županije! - komentirao je za Slobodnu Dalmaciju šibensko-kninski župan Goran Pauk (HDZ). Novim nacrtom - punim nazivom - Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, kao i Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, samo su još jedna potvrda da SDP priprema teren za novi teritorijalni ustroj RH kojim bi se, unatoč otporu na terenu, ukinule županije. Drugim riječima: nastavak puzajuće centralizacije!

Pretumbacija ovlasti

Župan Pauk tako je upozorio da bi novim zakonom o pomorskom dobru poslove davanja koncesija na pomorskom dobru od županija preuzeli gradovi i općine - koji nemaju dovoljan broj zaposlenih za taj posao. Gradovima i općinama gomila se posao, dok se županijama smanjuje:

- Istodobno se, da bi apsurd bio potpun, županijama nameće druga vrsta posla. Ubuduće bi se županije, umjesto resornog ministarstva, morale izjašnjavati o drugostupanjskim žalbama na izdavanje koncesija. To znači da ćemo morati mijenjati strukturu zaposlenih!

Prikriveni preustroj

Prijedlogom tog zakona, također, županijama ostaje samo 20 posto učešća u prihodu od koncesija. Šibensko-kninska županija, pojašnjava Pauk, ove je godine uprihodila oko 3,6 milijuna kuna od koncesija, a prođe li novi zakon - taj prihod će pasti na 2,5 milijuna kuna! Osim toga, apsurdna je i odredba da se kompletan prihod od naknada vlasnika brodica uplaćuje u državni proračun!

- Tako Šime iz Šibenika ili Mate iz Vodica novac za svoju brodicu mora uplaćivati u Zagreb! Zaista, ne vidim smisao centralizacije sredstava vezanih za pomorstvo - time se marginaliziraju županije. Štoviše, držim da Vlada „ispod žita“ uvelike radi na novom teritorijalnom ustroju Hrvatske!

Kontrolirani kaos

Pauk u Slobodnoj Dalmaciji ističe da je i nacrt Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi primjer (planske) marginalizacije županija. Njime bi gradovi i općine, naime, mogli preuzeti poslove u nadležnosti županije, i to bez suglasnosti županijskoga predstavničkog tijela! Što bi moglo dovesti do potpunog kaosa - jer bi neki grad mogao praktično preuzeti sve poslove županije! 

I taj bi se namjerno izazvani kaos, dodajmo, onda koristio kao „argument“ protiv županija!

Reci pa poreci

I treće: Hrvatska zajednica županija zatražit će ocjenu ustavnosti nacrta Zakona o prostornom uređenju i gradnji - najavio je župan Pauk. 

- Županije su dobile djelatnike za legalizaciju, država se obvezala njihove plaće financirati u 100-postotnom iznosu, da bi ovim nacrtom tu uredbu poništila!?