Organizatorje humanitarna udruga „Put dobrote“ uz potporu Zajednice žena HDZ-a „KatarinaZrinski“ Vukovarsko-srijemske županije.

Humanitarnaakcija je organizirana za  pomoć Djeci usirotištu „Mali dom“ u svrhu obnove škole sveti Franjo, školarine za djecu,izgradnje kuća i  kumstva.