„Što se tičeGrada Zagreba, moramo naglasiti da se ne potiče razvoj malog i srednjegpoduzetništva te obrtništva. Očito na državnoj razini jedini izlaz za krpanjeproračunskih rupa vidi se u privatizaciji, a u Gradu Zagrebu situacija jenažalost bezizlazna.Ono što najviše zamjeramo proračunu Grada Zagreba jenerješavanje dugova iz prošlih razdoblja. 800 milijuna kuna duga je rupa u proračunu,predviđa se tek naplata od 60 milijuna kuna. SDP i gradonačelnik nemajurješenje niti viziju izlaska iz krize.“ – naglasila je Mađerić

Stanko Gačić jeu svom izlaganju novinarima upozorio na to kako bi za Zagreb, a tako i zaRepubliku Hrvatsku veliko značenje imala decentralizacija, uzevši u obzir skoriulazak u EU.

“Temeljnaodrednica gradonačelnika i SDP-a, kada je riječ o mjesnim samoupravama, bila jepovećanje sredstava u proračunu za 2013., koja su trebala iznositi 7% odukupnog proračuna, a predloženim proračunom iznose samo 2,5%. Lošom politikomvođenja gradom proteklih godina i dan danas u 21. stoljeću, u metropoli našedržave, imamo 10% naših sugrađana koji nemaju pristup pitkoj vodi, a 12% nemajuizgrađenu kanalizaciju. Predloženi proračun, niti je razvojan, niti socijalan,a uravnotežen je samo na relaciji gradonačelnik-SDP.“- zaključio je Gačić

Obrativši senovinarima, Božica Šolić se osvrnula na to kako iz predloženog proračuna za2013. možemo zaključiti da su uskraćena sredstva za Vijeća gradskih četvrti.Zanemareni su rubni dijelovi grada, kao što su Brezovica, Podsljeme, PodsusedVrapče..Nedostaje komunalna infrastruktura. Nije predviđena izgradnja nitijednog dječjeg vrtića, što možemo zaključiti da nema brige o predškolskoj djeci. U rubnim dijelovima grada je poznata poljoprivredna proizvodnja, aproizvođači su uskraćeni za poticajna sredstva.Vlast u Gradu Zagrebu već duginiz godina je nesinkronizirana i nekoordinirana te na taj način su štetiligodinama građanima Grada Zagreba. – zaključila je Šolić

Ivan Ćelić seosvrnuo na proračun vezan uz zdravstvo. „Zbog čega je uskraćeno 750 tisuća kunakoje je dobivao Centar za prevenciju ovisnosti? Sustavno uništavanje Službe zaizvanbolničko liječenje ovisnosti, koja je svedena na najužu organizacijskustrukturu, je posljedica nekompetentnosti aktualne ravnateljice ZZJZ„Dr.Andrija Štampar“, koja dijeli otkaze i pokreće kaznene prijave protivprofesionalaca koji su ostvarili izvrsne rezultate u prevenciji i liječenjuovisnosti.“- rekao je Ćelić.