U akciji su sudjelovali Anita Aužina, predsjednica ŽOZajednice žena HDZ-a, Anela Čulav, tajnica ŽO Zajednice žena HDZ-a, ZrinkaAbramović, članica ŽO Zajednice žena HDZ-a, Sanja Jakelić, dopredsjednica ŽOZajednice žena HDZ-a, Edita Aleksić, predsjednica GO Zajednice žena HDZ-aŠibenika, Niveska Vlaić, predsjednica GO Zajednice žena HDZ-a Drniša.