Nesposobnostigradonačelnika Željka Sabe Vukovar gura sve dublje u beznađe ibesperspektivnost.
Građani Vukovara postali su taoci politike jednog čovjeka koji ne bira sredstvai partnere kako bi se održao na vlasti.

Predsjednikgradskog HDZ-a Damir Barna je posljednje događaje na Gradskom vijeću nazvaopolitičkim muljem u kojem vijećnici HDZ-a ne žele sudjelovati.
Ovo je povijesni trenutak za grad Vukovar i rekao bih tiha okupacija gradaVukovara, rekao je Barna naglasivši kako oni to neće dozvoliti.