"Podsjećamo,Hrvatski sabor je 2004. godine 22. rujna proglasio Nacionalnim danom borbeprotiv nasilja nad ženama. Donesene su i strategije za suzbijanje nasilja uobitelji te postrožene kazne za nasilnike u spomen na 22. rujna 1999. kada suna Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene:sutkinja Ljiljana Hvalec te odvjetniceHajra Prohić i Gordana Oraškić., adjelatnica suda teško ozlijeđena.

Zasuzbijanje nasilja nad ženama treba se zalagati cjelokupno društvo, a inaša  Zajednica žena Katarina Zrinski zauzima se za poboljšanje uloge ipoložaja žena, te promicanje jednakosti osiguravanjem ravnopravnosti kao putupravednog života.

Našimaktivnostima želimo doprinijeti stvaranju društva koje ne tolerira nasilje ni ukojem obliku. Znanstvena istraživanja, pa i samo izvješće pučkogpravobranitelja o provedbi Zakona o suzbijanju diskriminacije za prvih 6mjeseci 2012.g., govori da sama diskriminacija žena najčešće proizlazi izčinjenice da same žrtve nasilja nisu upoznate sa svojim pravima. Uglavnom sužrtve slabijeg imovinskog statusa pa to ne pobuđuje interes ni javnosti nitimedija a ne pomaže ni sama činjenica da besplatna pravna pomoć nije uvedena nazadovoljavajući način.

Statistikekažu kako je u Republici Hrvatskoj u posljednjem desetljeću stradalo više odtri stotine žena, čiji su ubojice bili bračni partneri, supruzi, sinovi iličlanovi obitelji. Iako su pomaci vidljivi u donošenju Zakona koji najstrožeosuđuju nasilje nad ženama i stvaraju strategije suzbijanje nasilja u obitelji,nažalost broj žrtava obiteljskog nasilja pokazuje trend porasta pa je porazna isama činjenica da je samo u prvoj polovici ove godine ubijeno sedam žena ievidentirano šest pokušaja ubojstava.

Ovimputem Zajednica žena Katarina Zrinski Grada Splita želi informirati javnost dau okviru svojih članica okuplja stručnjakinje iz područja prava i žene aktivneu društvenom, političkom, kulturnom i javnom životu Grada Splita i stavlja sena raspolaganje svojim kontakt telefonima i e-mailom svim ženama žrtvama javnognasilja u pružanju svesrdne pomoći a s ciljem suzbijanja nasilja i promicanjaprava žena i ravnopravnosti spolova.

"Pozoviteu pomoć, nemojte šutjeti i prijavite nasilje!" jest poruka koju želimouputiti svojim sugrađankama povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nadženama. To je jedini pravi način da se borite protiv nasilnika i na taj načinzaštitite sebe i svoju obitelj! Naša vrata uvijek su Vam otvorena kazala je uime Zajednice žena Katarina Zrinski Grada Splita njezina predsjednica Marija Boban.