U Hrvatskojdemokratskoj zajednici pokrenut je postupak za njezinim izvanrednimotkazom.