Upućivanjem u hitnu saborsku proceduru Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina Vlada se stavlja iznad pravnog poretka i želi izigrati kolektivni ugovor. No Odbor za rad HDZ-a upozorava na još jednu štetnu posljedicu toga jednostranog postupka - država će nakon sudskih postupaka morati isplatiti odštetu zaposlenicima, i to u ukupnom iznosu većem od onog koji bi državni proračun, ako se zakon izglasa, kratkoročno uštedio

Odbor za rad HDZ-a (predsjednik: Boris Kunst) poslao je priopćenje za javnost u povodu upućivanja u hitnu saborsku proceduru Prijedloga Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža. Priopćenje donosimo u cijelosti. Međunaslovi su urednički:

Preko leđa radnika

Odbor za rad HDZ-a oštro osuđuje politiku Vlade Kukuriku koalicije koja u saborsku proceduru, i to po hitnom postupku, nastavlja upućivati prijedloge zakona koji nisu čak ni raspravljeni, a kamoli usuglašeni sa socijalnim partnerima. Postupak je to neprimjereniji kad su u pitanju zakonski prijedlozi koji se tiču materijalnih prava radnika. 

Na najnovijem primjeru - upućivanju u hitnu saborsku proceduru Prijedloga zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža - aktualna vlada nastavlja sa svojom nekorektnom praksom da s pozicije poslodavca pregovara i potpisuje kolektivne ugovore sa sindikatima, a potom te iste ugovore izigra s pozicije izvršne vlasti, kroz donošenje novih zakona. Vlada SDP-ove koalicije time je samo potvrdila da ne razumije da se kao nositeljica izvršne vlasti ne može stavljati iznad pravnog poretka i predlagati donošenje zakona kojim se taj isti pravni poredak derogira. 

Kršenje međunarodnih konvencija

Upućivanjem u zakonodavnu proceduru spomenutog Prijedloga Zakona vlada je ponovno pokazala i da ne drži ne samo do socijalnog dijaloga, nego ni do svojih potpisa na kolektivnim ugovorima. Prijedlogom se, naime, poništavaju učinci sustava kolektivnog pregovaranja u RH, a koji je utemeljen na međunarodnim konvencijama. 

Vlada jednostrano i bez pokušaja da kroz socijalni dijalog izmijeni potpisani Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 104/13, 150/13 i 153/13), kao i da izmijeni Dodatak II toga ugovora (koji sadrži obvezu da se plaće u državnim službama neće smanjivati u 2014. nakon što je definirano da se do 1. kolovoza 2016. državnim službenicima i namještenicima neće isplaćivati regres, božićnica, kao i da će se visina dnevnice i terenskog dodatka isplaćivati u smanjenom iznosu, a osnovica za isplatu jubilarnih nagrada smanjena je s 1.800 na 500 kuna), POKUŠAVA IZBJEĆI ISPLATU UGOVORENIH PRAVA državnih službenika i namještenika te istodobno smanjiti masu za isplatu plaća u 2014. za iznos uskraćenih prava.

Čudna SDP-ova matematika

Odbor za rad HDZ-a upozorava na još jednu štetnu posljedicu toga jednostranog postupka vladajućih - država će nakon sudskih postupaka zbog povrede kolektivnog ugovora morati isplatiti odštetu zaposlenicima, i to u ukupnom iznosu većem od onog koji bi državni proračun, ako se Prijedlog prihvati, kratkoročno uštedio.