Hrvatski je sabor većinom glasova (81 za, 27 protiv i 2 suzdržana) donio rebalans proračuna za 2016. godinu te prihvatio projekcije za 2017. i 2018. godinu.

Izmjenama državnog proračuna, prihodi se povećavaju za milijardu i pol kuna (na ukupno 116,4 milijarde kuna). Dobri makroekonomski trendovi pozitivno su utjecali na punjenje proračuna, čemu su najviše pridonijeli prihodi od poreza na dobit, trošarina te prihodi od imovine.

Smanjeni rashodi

Rashodi se pak zahvaljujući dobrom upravljanju javnim financijama smanjuju za oko 700 milijuna kuna (na 121,7 milijardi kuna), čime proračunski manjak iznosi 5,35 milijardi ili 1,6 posto BDP-a po nacionalnoj metodologiji, što je za 2,1 milijarde kuna ili 0,6 postotnih bodova BDP-a manje u odnosu na prvotni plan.

http://www.hdz.hr/vijest/nacionalne/video-proracun-za-2017-stabilni-rast-nova-radna-mjesta-demografska-obnova-i

POREZNA REFORMA NA DRUGO ČITANJE

Prije glasovanja o rebalansu proračuna, dnevni red saborske sjednice nadopunjen je s 20 novih točaka, među kojima je i paket od 16 zakonskih prijedloga vezanih za provedbu porezne reforme, koji je Vlada uputila Saboru na drugo čitanje, odnosno donošenje, kako bi većina izmjena mogla stupiti na snagu već od Nove godine.

http://www.hdz.hr/vijest/iz-sabora/video-cjelovita-porezna-reforma-poticaj-gospodarskom-rastu-i-stvaranju-novih-radnih

Samostalni sektor za financijske istrage

U tom su paketu izmjene zakona o porezu na dodanu vrijednost, o trošarinama, o fiskalizaciji u prometu gotovinom, potom konačni prijedlozi Općeg poreznog zakona, zakona o porezu na dohodak, o Poreznoj upravi itd.

Vlada je, upućujući Saboru spomenuti zakonski paket, poručila i da u sklopu Porezne uprave predviđa postojanje Samostalnog sektora za financijske istrage, koji će imati pune ovlasti za otkrivanje i suzbijanje svih oblika poreznih prijevara.

Subvencioniranje kredita za mlade

Slijedom saborske rasprave, kod izmjena zakona o porezu na dohodak priznaje se uvećani osobni odbitak od 3.750 kuna za osobe koje primaju osobnu invalidninu, a cenzus za limit za uzdržavanog člana povećava se s 12.500 na 15 tisuća kuna, s time da u cenzus ne ulaze darovanja u novcu i dobrima.

Kod zakona o porezu na promet nekretninama, predlaže se da se rate kredita za mlade subvencioniraju neovisno o tome je li riječ o novoj ili rabljenoj nekretnini.

http://www.hdz.hr/vijest/nacionalne/subvencioniranjem-stambenih-kredita-za-mlade-ujedno-ce-se-sniziti-kamatne-stope-te