HDZ želi modernije, brže i učinkovitije pravosuđe. U Hrvatskoj je još uvijek neriješen veliki broj sudskih predmeta - bilo bi jako dobro ih razriješiti kako bismo otvorili prostor za daljnji napredak. Želimo institucionalno spojiti katastar i zemljišne knjige. Mnogo je, naime, neusklađenih zemljišnih čestica koje su u katastru i zemljišnim knjigama. Pripremamo bitne promjene koje će olakšati situaciju našim građanima - koji pate s ovrhama. Čim formiramo Vladu, promijenit ćemo Ovršni zakon. Ujednačavanje sudske prakse poboljšava sustav. To je odlika pravne sigurnosti! - sažetak je to poruka predsjednika HDZ-ova Odbora za pravosuđe (i saborski zastupnik) Dražena Bošnjakovića i člana istog tog odbora Damira Mikuljana s današnje konferencije za novinare u Središnjici na temu o pravosuđu u Izbornom programu HDZ-a.

Izjave - kao i odgovore na pitanja novinara - možete pogledati u cijelosti, a u nastavku donosimo ključne poruke:

Bošnjaković: Modernije, brže i učinkovitije pravosuđe!

HDZ želi modernije, brže i učinkovitije pravosuđe. Puno je prostora kojeg je potrebno poboljšati. U Hrvatskoj je još uvijek neriješen veliki broj sudskih predmeta - bilo bi jako dobro ih razriješiti kako bismo otvorili prostor za daljnji napredak. Jedna od važnih zadaća je, također, poboljšati učinkovitost sudova. Potrebno je sudove modernizirati - koristiti sva moderna sredstva na raspolaganju. Postoji i e-spis kojeg smo mi započeli, dakle informatizaciju sudova. Potrebno je otvoriti pristup te će tako i odvjetnici i bilježnici biti povezani.Nema potrebe za mnogo papira kada postoji Internet. 

Ubrzati rješavanje predmeta

U našem fokusu kada je riječ o unaprjeđenju, jesu i trgovački sudovi. On su iznimno važni za rad gospodarstvenika. Zbog sporosti procesa, na trgovačkim sudovima je blokirano više od 30 milijardi kuna. A neki poslovni subjekti svoju praksu na tržištu temelje na sporom radu sudova. Sudove moramo i kadrovski i materijalno ojačati kako bi se odgovorilo na zadaće današnjeg doba.

Uređene zemljišne knjige

Važna tema - zemljišne knjige. Uređene zemljišne knjige važne su za privlačenje investicija. U vrijeme procesa pristupa EU imali smo sjajan projekt zajedničkog informacijskog sustava gdje smo na jednom mjestu imali podatke iz katastra i zemljišnih knjiga. To su danas dva odvojena tijela. Želimo, dakle, institucionalno spojiti katastar i zemljišne knjige. Mnogo je, naime, neusklađenih zemljišnih čestica koje su u katastru i zemljišnim knjigama. U pripremi je - i to kanimo realizirati - informatički projekt koji bi prepoznavao one zemljišne čestice koje su i u katastru i u zemljišnim knjigama. Tako će se riješiti najmanje polovica ovih problema. Osigurat ćemo bolji rad uprava za nekretnine - tako će se otvoriti brojne mogućnosti za investicije.

Bolja sudska praksa

Nastavljamo borbu protiv korupcije - želimo osnovati Visoki kazneni sud. Nije dobro da Vrhovni sud u nekim predmetima bude i žalbeni sud i sud koji rješava izvanredne pravne lijekove. Tako bismo došli do bolje sudske prakse. Važno mjesto u pravosuđu je i Pravosudna akademije. Članica smo EU, potrebno je znati primjenjivati europske zakone.

Izmijenit ćemo Ovršni zakon

Što se Ovršnog zakona tiče - znamo za problem. Čak 320.000 građana je blokirano. Pripremamo bitne promjene koje će olakšati situaciju našim građanima - koji pate s ovrhama. Čim formiramo Vladu, promijenit ćemo Ovršni zakon.

Mikuljan: Na temelju kriterija nagrađivat će se bolji, učinkovitiji i savjesniji rad!

Svaki rad treba nagraditi. Neka načela iz privatnog sektora, stoga je potrebno uvesti i u javni. Na temelju kriterija nagrađivat će se bolji, učinkovitiji i savjesniji rad. Zbogom uravnilovki u javnom sektoru! Moramo rješavati stare predmete. Podsjećam, upravo u mandatu kolege Bošnjakovića razrađen je plan rješavanja starih predmeta. Nakon ulaska u EU, neopravdano se s tim zastalo. Radi se o parnici, ovrsi, starim zemljišno-knjižnim predmetima.

Procjena učinjenog

Trgovačke sudove se opteretilo nekim drugim predmetima, to su bili specijalizirani sudovi, vrlo učinkoviti za rješavanje trgovačkih sporova. Posebnu pažnju treba obratiti na procjenu učinjenog. Potrebno je voditi računa o dostupnosti sudova, tih stalnih služni građanima. Primjer - zašto bi Zagrepčanin koji ne plati kaznu za krivo parkiranje, morao dobiti poziv za raspravu u Rijeku. To je istinit slučaj. Toga ne smije biti!

Pravna sigurnost

Ujednačavanje sudske prakse poboljšava sustav. To je odlika pravne sigurnosti. Pažnju treba posvetiti na one kojima su date značajne ovlasti - mislim tu na stečajne upravitelje. On danas sam vodi stečajni postupak, ali je zastalo s njihovom izobrazbom. Te onome što dulje dolazi iz njihovih redova - osnivanje Komore. Oni su povjerenici sudova, vode značajne postupke u kojima je blokirano jako puno imovine. Posvetit ćemo pažnju i izmjeni zakonodavstva koje se tiče imenovanja sudaca - kako bismo odstranili mogućnost utjecaja politike na njihova imenovanja.

SRBIJA NEĆE SUDITI HRVATSKIM BRANITELJIMA!

A nakon izjava, uslijedila su pitanja novinara. Jedno od pitanja odnosilo se na optužnice iz Srbije i pitanja vraćanja oduzete imovine za vrijeme komunizma.

Predsjednik Odbora za pravosuđe Bošnjaković kazao je da postoji zakon po kojem se, u slučaju oduzete imovine, postupa, te je ujedno i odgovorio na pitanje o optužnicama iz Srvije:

- Kad je riječ o imovini oduzetoj za vrijeme komunističke Jugoslavije, postoji zakon - po tome se zakonu postupa. Dio oduzete imovine je vraćen, za dio imovine koju nije bilo moguće vratiti data je naknada. Otvoreno pitanje - koje su imale sve vlade - je vraćanje imovine zemljišnim zajednicama, koji su nekada bile formirane. Tu se pojavljuju udruge koje traže povrat - nakon formiranja Vlade raspravit ćemo to pitanje s predstavnicima tih udruga. To je kompleksno pitanje. A što se tiče optužnica, Srbija nastoji biti nekakav arbitar, za to nema legitimitet! Jako dobro znamo što se na ovim prostorima događalo. Nijedan hrvatski vojnik nije bio na teritoriju Srbije, mi nismo rušili njihove gradove. Bilo je obrnuto. Hrvatska je članica EU i mi ćemo ocjenjivati i mjeriti ispunjava li Srbija mjerila da bi postala članica EU. U tom duhu, Srbija će morati promijeniti svoj način ponašanja. Između ostalog, očekujemo od Srbije da sankcionira svoje ratne zločine.

A na pitanje o optužnicama iz Srbije, nadovezao se i član Odbora za pravosuđe Mikuljan.

- U Domovinskom ratu smo pobijedili. Vrlo jasan stav - Srbija neće suditi hrvatskim braniteljima!