U povodu odluke ministra Miranda Mrsića o obustavljanju svih mjera aktivne politike zapošljavanja, konferenciju za novinare održat će 27. ožujka 2014. godine u 12 sati u Središnjici HDZ-a: Josip Bilaver (predsjednik Mladeži HDZ-a) i Boris Kunst (predsjednik HDZ-ova nacionalnog Odbora za rad).