Suprotno od predodžbe o „derogiranju zakona“ koja se pokušava nametnuti, HDZ-ova koalicija promjenu statuta temelji upravo na poštivanju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, čiji je integralni, neodvojivi dio i članak 8. - članak za koji se i Kukuriku koalicija i predsjednik Josipović jednostavno prave da ne postoji!

Continue Reading