Predsjednici triju HDZ-a dogovorila su u Međugorju da se, prvo, Hrvatski narodni sabor (HNS) jača kao krovna nacionalna organizacija (svenarodni parlament) za strateška pitanja i zaštitu vitalnih interesa hrvatskog naroda u BiH. Drugo, da se ide k dogovoru o zajedničkom nastupu svih hrvatskih stranaka u BiH gdje god su ugroženi hrvatski vitalni interesi

Continue Reading