Ovaj populistički prijedlog izmjena poreza na dohodak u biti je duboko antisocijalan, a cijenu će na kraju platiti građani s najnižim prihodima! Jesmo za porezno rasterećenje, ali ne preko leđa jedinica lokale samouprave. Posebno što će se plaće znatnije uvećati samo onima koji ionako imaju najviša primanja (primjerice, ministrima), a na lokalnoj razini neće biti novca za osnovne potrebe u školstvu, zdravstvu i socijali!

Continue Reading