Glavni tajnik Europske federacije novinara (EFJ) Ricardo Gutierrez uputio je pismo glavnom ravnatelju HRT-a Goranu Radmanu u kojem ga je upozorio da će o kršenju slobode medija u Hrvatskoj izvijestiti Europsku komisiju, Organizaciju za europsku sigurnost i suradnju (OESS), Vijeće Europe i Europsku radiodifuzijsku uniju (EBU). 

Continue Reading