U dvije godine ukinute su mnoge ispostave zavoda za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te HEP-a, brojni uredi državne uprave, carine, bolnice... Sve su te odluke donesene bez ikakvih konzultacija sa županijama i gradovima. Znakovita je i racionalizacija na HRT-u: od 11 dopisništava koja se ukidaju, čak osam su iz gradova u kojima je HDZ na vlasti. Najbolje je da odmah ukinu sve županije, gradove i općine, a da se svi mi raselimo! - ironično je poručeno s velikog, dvodnevnog skupa (31. siječnja & 1. veljače) u Trilju

Continue Reading