Program za izbor članica i članova u Europski parlament

UVOD

Godine 2014., u nedjelju 25. svibnja u Republici Hrvatskoj održat će se izbori za hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu.

Odlučimo sami tko će nas hrvatske građane predstavljati u Europi i tko će najbolje zastupati naše interese i interese naše hrvatske države u Europskoj uniji. Posebna je važnost ovih izbora jer će slijedeća takva prilika biti tek za pet godina!

Mi smo za snažnu i jedinstvenu Europu, ali prije svega smo za snažnu i bogatu Hrvatsku. Programskim načelima iz 1989. godine Hrvatska demokratska zajednica utemeljila je viziju nezavisne Hrvatske u slobodnoj Europi. Tu smo viziju ostvarili završetkom pristupnih pregovora.

Europsku uniju smatramo okvirom za razvoj svih njenih članica u suvremenom globaliziranom društvu i ekonomiji. Samo nas dokazano sposobni i stručni ljudi i dobri poznavatelji europskih institucija i politike mogu dostojno i uspješno predstavljati u Europskoj uniji, ali i izboriti najbolju moguću poziciju Hrvatske i njezinih građana unutar velike zajednice europskih naroda.

Potrebni su nam zastupnici koji će znati promicati hrvatske interese u zahtjevnim okolnostima u kojima se Europa nalazi i koji će svojim djelovanjem otvarati Hrvatskoj nove razvojne mogućnosti. Mi smo u proteklih deset mjeseci dokazali da to znamo, možemo i hoćemo!

Naši su zastupnici dokazano najsposobniji, najaktivniji i najglasniji hrvatski glas u Europskom parlamentu i svojim su radom, stručnošću i aktivnošću jasno i snažno promicali interese hrvatskog naroda u Hrvatskoj, ali i u Bosni i Hercegovini.

Nesigurnost hrvatske današnje zbilje ogleda se primarno u smanjenju plaća, gubitku radnih mjesta, povećanju poreza, nemogućnosti vraćanja kredita i plaćanja režija, itd. Nažalost, to je realnost svakodnevice hrvatskih građana.

Mi znamo kako to promijeniti. Mi znamo najbolje iskoristiti članstvo u Europskoj uniji za nove hrvatske mogućnosti, za njezin razvoj i za maksimalno korištenje raspoloživih financijskih sredstva iz europskog proračuna.

Želimo naprednu i rastuću hrvatsku ekonomiju koja donosi društvenu i pojedinačnu sigurnost i radna mjesta. Želimo mlade ljude u Hrvatskoj koji ponovno gledaju u budućnost u Hrvatskoj s povjerenjem, ne razmišljajući o traženju izlaza izvan hrvatskih granica. Hrvatska može i mora ponovno raditi, rasti i razvijati se!

Dosadašnje aktivnosti naših zastupnika u Europskom parlamentu 

Uz svoj redovan rad u Europskom parlamentu kroz svoja izlaganja, izvješća i glasovanja, naši su se zastupnici posebno zalagali za obrazovanje i zapošljavanje mladih, za obiteljske vrijednost, gospodarski napredak i zaštitu okoliša. Jasno su se i glasno zalagali, između ostalog i za bezuvjetnu izgradnju Pelješkog mosta, financijsku pomoć hrvatskim županijama nastradalim u poplavama, institucijsku jednakost Hrvata u Bosni i Hercegovini, ujednačenje kamatnih stopa na kredite kao u EU, rješavanje nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj kroz EU fondove, konačno otkrivanje sudbine 1702 hrvatska državljanina nestala za vrijeme Domovinskog rata te niz drugih tema bitnih za hrvatske građane.

Zastupnici HDZ-a u Europskom parlamentu su redovito stručno i argumentirano upozoravali Vladu RH kako mora promijeniti pristup i smjer, želi li za Hrvatsku veću iskoristivost raspoloživih sredstva iz Europskih fondova.

Dovođenjem predstavnike HVIDRE u Europski parlament HDZ-ovi zastupnici u Europskom parlamentu nisu zaboravili podsjetiti Europu na hrvatske branitelje i agresiju na RH, a izložbom o Vukovaru u Europskom parlamentu odaju počast herojskom Gradu Vukovaru i žrtvama Domovinskog rata.

Naši zastupnici organizirali su i posjet salezijanske mladeži Bruxellesu kako bi mladima približili rad europskih institucija, a izložbom europskih Orlandovih stupova od kojih se jedan nalazi na dubrovačkom Stradunu, promoviraju neprijepornu povijesnu pripadnosti Hrvatske europskom kulturnom nasljeđu.

Jednomjesečnu plaćenu praksu kod naših zastupnika u Europskom parlamentu odradilo je više od 110 mladih, razvijajući time vrijedno radno iskustvo i stvarajući osnovu za daljnje zapošljavanje, dok je na radnim mjestima asistenata u uredima zastupnika u Bruxellesu, Zagrebu, Mostaru i drugim gradovima u svim hrvatskim županijama zaposleno ukupno 55 mladih visokoobrazovanih hrvatskih građana.

Zastupnici HDZ-a u Europskom parlamentu održali su u hrvatskim županijama brojne sastanke, predavanja, tribine i konferencije s mladima, braniteljima, nezaposlenima, gradonačelnicima, načelnicima i županima, gospodarstvenicima, poduzetnicima, obrtnicima, poljoprivrednicima …, a sve kako bi podijelili svoja znanja i iskustva, posebno u korištenju EU fondova. Time su ujedno poslušali i glas građana kako bi svojim radom u Europskom parlamentu mogli utjecati na nužne promjene koje hrvatski građani žele i traže.

1. OD REFORMI DO RAZVOJA I NOVIH RADNIH MJESTA

Europska unija je najveće gospodarstvo na svijetu. Kako bi Hrvatska postala konkurentan sudionik na globalnoj razini i kako bismo bili u mogućnosti stvarati nova radna mjesta i osiguravati prosperitet naših građana, potrebne su nam strukturne reforme te održivo i ciljano ulaganje u ukupni razvoj.

Ključni politički cilj EPP-a i našeg djelovanja u EU parlamentu u sljedećih 5 godina je stvaranje potrebnih uvjeta za gospodarski, regionalni i društveni rast i zapošljavanje. Za postizanje tog cilja moramo razvijati i jačati naše gospodarstvo i učiniti ga konkurentnijim. Želimo time osigurati bolju budućnost s novim mogućnostima za sve europske i hrvatske građane uz poštivanje načela socijalnog tržišnog gospodarstva, u kojem su konkurentnost i poduzetnička sloboda uravnotežene sa socijalnom pravdom.

2. GOSPODARSKE REFORME U FUNKCIJI VEĆEG ZAPOŠLJAVANJA

Gospodarske reforme potrebne su za stvaranje i osiguravanje odgovarajućih i nužnih preduvjeta za otvaranje novih radnih mjesta i održivost socijalnog sustava. Strukturne reforme pružaju osnovu za gospodarski rast i razvoj i nova radna mjesta te za vraćanje fiskalne vjerodostojnosti i stabilnosti, a društveni dijalog je preduvjet za uspješnu reformsku provedbu utemeljenu na nacionalnoj i europskoj razvojnoj koncepciji. Pored toga, otvaranje unutarnjeg tržišta ima za cilj povećanje konkurentnosti, privlačenje privatnih investicija i jačanje našeg ukupnog gospodarstva. Konkurentnost i novi poduzetnički duh preduvjeti su prosperiteta, pri čemu jedino zdravo i konkurentno gospodarstvo može privlačiti investitore s ciljem stvaranja visoko kvalitetnih radnih mjesta.

3. GOSPODARSKI RAST I RAZVOJ SVIH HRVATSKIH KRAJEVA

Ciljevi kohezijske politike Europske unije su smanjivanje i postupno uklanjanje razlika u razvijenosti europskih regija. To je politika ulaganja, rasta i stvaranja radnih mjesta koja se provodi kroz Kohezijski fond, Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond, a koji su od srpnja 2013. godine dostupni Hrvatskoj.

EU novac se treba koristiti na način maksimalno mogućeg utjecaja na poboljšanje konkurentnosti i stvaranja novih radnih mjesta u Hrvatskoj. Na žalost, danas to u Hrvatskoj nije slučaj niti se s postojećim vladinim pristupom to može očekivati. 

Hrvatskoj je kroz kohezijsku politiku, odnosno u europskim fondovima osigurano 450 milijuna eura u 2013. godini za prvih šest mjeseci članstva, ali aktualna Vlada taj novac nije znala iskoristiti niti ga privući i usmjeriti u razvoj Hrvatske.

Zastupnici Koalicije u Europskom parlamentu redovito su stručno i argumentirano upozoravali Vladu RH na neodgovarajući pristup i rad u povlačenju EU sredstava. Hrvatskoj će biti na raspolaganju 8,1 milijardi eura iz EU fondova u razdoblju od 2014. do 2020. godine, a zastupnici Koalicije u Europskom parlamentu zauzimat će se za stalno i učinkovito povlačenje novca iz EU fondova u Hrvatsku, kako bi se ulaganjem u inovacije, mala i srednja poduzeća, obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i strateško javno investiranje povećala konkurentnost Hrvatske, osigurao rast hrvatskog gospodarstva, energetska sigurnost i otvorila nova radna mjesta.

Zastupnici Koalicije će nastaviti s organiziranjem predavanja, tribina i konferencija u svim hrvatskim županijama putem kojih će, kao i do sada, informirati i educirati građane o mogućnostima i načinima učinkovitog povlačenja bespovratnih sredstava iz EU fondova.

4. MLADI I OBITELJ TEMELJ SU BUDUĆNOSTI HRVATSKE

Djelovanje naših zastupnika u Europskom parlamentu u velikoj mjeri biti će usmjereno na obrazovanje i zapošljavanje mladih, na učinkovitu brigu o djeci i o starijim osobama te na ostvarivanje cijelo životnog obrazovanja i prekvalifikacija osoba srednje životne dobi.

4.1. Zapošljavanje mladih kroz EU sredstva

Koalicija stranaka podupire EU programe koji jamče mladima pristup visoko kvalitetnim radnim mjestima, edukaciji ili pripravništvu nakon stjecanja diplome. Zalagat ćemo se za politiku poticanja međunarodne akademske razmjene kao jednu od temeljnih mjera za povećanje konkurentnosti hrvatskog i europskog gospodarstva.

Koristit ćemo sve raspoložive mogućnosti i financijska sredstva na europskoj razini kako bi smanjili nezaposlenost mladih, a promovirat ćemo i brzu i učinkovitu provedbu tih programa na nacionalnoj razini.

Također ćemo podržavati, predlagati i poticati sve europske programe zapošljavanja mladih bez radnog iskustva putem strukturnih poticaja kompanijama koje će sustavno ulagati u mlade i njihov razvoj.

Sudjelovat ćemo u definiranju i predlaganju programa za stvaranje pozitivne poduzetničke klime u kojoj će mladi moći pokretati i razvijati svoja mala i srednja poduzeća i vlastitim inovacijama stvarati dodanu vrijednost hrvatskom društvu.

Podržavat ćemo i programe razmjene za mlade poduzetnike poput programa Erasmusa i sličnih. 

4.2. Posao i mogućnosti svima!

Mi promičemo aktivnu politiku zapošljavanja i želimo bolju edukaciju i kvalifikaciju za sve naše građane, kao i moderno cijelo životno učenje metoda, tehnika i koncepcija s ciljem omogućavanja i osiguranja pristupa visoko kvalitetnim radnim mjestima.

Poticati ćemo mobilnost na tržištu rada kako bi omogućili svim građanima moguću koristi od najvećeg gospodarstva svijeta, a preostale pravne prepreke koje ometaju pokretljivost radne snage preko svih članica EU moramo uklanjati.

Učinkovita briga za djecu, obrazovanje i zdravlje i njegu starijih osoba također su važni za funkcioniranje tržišta rada. Sam pogled na visok broj i udjel obrazovanih žena koje ne sudjeluju na tržištu rada potvrđuje mogućnost povećanja gospodarskog rasta, a s podjednako visokim stopama zaposlenosti žena i muškaraca, Hrvatska bi imala brži rast i veći bi broj građana pridonosio općem dobru.

4.3. Bespovratnim EU sredstvima do novih vrtića, škola i domova za starije i nemoćne!

Zastupat ćemo u Europskom parlamentu politike koje uvažavaju, štite i jačaju obiteljske vrijednosti. Zastupnici Koalicije u Europskom parlamentu zauzimat će se za korištenje nepovratnih sredstava EU-a za izgradnju potrebne infrastrukture za provedbu suvremene obiteljske politike; od izgradnje dječjih vrtića i škola, izgradnje domova za starije i nemoćne i izgradnje školsko-športskih dvorana pa sve do financiranja programa za potporu obiteljima u potrebi.

5. VEĆA JAVNA POTROŠNJA NIJE RAZVOJNO RJEŠENJE

Mi znamo da daljnje povećanje javnog duga i razine deficita nije pravi i jedini način poticanja rasta i izlaska Hrvatske iz krize, za razliku od drugih političkih stranaka i koalicija koje i dalje tvrde da se kriza može i treba riješiti povećanjem duga i razine deficita, ali i stalnim povećanjem poreznih nameta na građane i tvrtke.

Mi se zalažemo za fiskalnu konsolidaciju kroz modele poticanja gospodarskog rasta i održivog razvoja zasnovanog na konkurentnom i inovativnom gospodarstvu. Zalažemo se i za restrukturiranje javnog sektora u cilju postizanja transparentnosti, odgovornosti, minimalnog administrativnog tereta, učinkovitosti i djelotvornosti. Građani i tvrtke trebaju modernizirane i integrirane usluge koje neće trošiti njihovo vrijeme i novac.

6. ...ALI PAMETNE INVESTICIJE JESU RJEŠENJE

Ulaganja javnih sredstava potrebno je primarno usmjeriti na područja koja potiču ekonomski i ukupni rast; obrazovanje, istraživanje i inovacije. Obrazovanje (znanje plus sposobnosti) je ključ pokretanje gospodarskog rasta i stvaranja novih radnih mjesta pa stoga moramo stvoriti najbolje uvjete kako bismo naše društvo pretvorili u društvo znanja i sposobnosti. Istraživanje i inovacije, a posebice centri izvrsnosti, ključni su faktori u ovom pristupu. Visokokvalitetno obavezno i akademsko obrazovanje i povećanje mobilnosti studenata i istraživača presudni su za poboljšanje konkurentnosti našeg gospodarstva. Mi ćemo se posebno zalagati za takav pristup.

7. JAČANJE OBRTNIKA I MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA

Obrtništvo te malo i srednje poduzetništvo osnova su hrvatske razvojne ekonomije i stvaranja novih radnih mjesta. Sva pravila vezana za navedene sustave treba pojednostaviti, a birokraciju smanjiti kako bi se obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima dale realne mogućnosti za rast i komercijalizaciju svojih proizvoda i usluga na europskom tržištu. Zalagat ćemo se za pristupačnije financiranje istraživanja i razvoja te bolji pristup tržištu za male i srednje poduzetnike.

Jačanjem privatne inicijative i poduzetništva može se osigurati konkurentnost, a time i regionalni i održivi razvoj. Istodobno aktivna uloga države jamči solidarnost i društvenu odgovornost kapitala.

Nove digitalne tehnologije omogućuju razvoj novih i još nepoznatih roba i usluga koje ce biti temelj potreba i razvoja u budućnosti. Mi podržavamo razvoj takvih novih tehnologija u Hrvatskoj, postavljajući time osnovu i priliku našoj zemlji za atraktivno poduzetništvo u novoj industriji te za novo zapošljavanja i promoviranje suradnje između istraživačkih institucija, industrija,obrtništva i malog i srednjeg poduzetništva.

8. RAZVOJ HRVATSKE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Bogato hrvatsko ruralno područje također je značajan potencijal u ukupnom gospodarskom oporavku Hrvatske. Hrvatsko selo ima nemjerljive potencijale, na žalost danas nedovoljno iskorištene, i to ne samo u poljoprivredi, stočarstvu, ribarstvu, šumarstvu…nego i u smislu etno-eko i turističkog potencijala.

Za hrvatske poljoprivredne proizvođače rezervirano je 3,5 milijarde eura iz zajedničke europske poljoprivredne politike u razdoblju od 2014. do 2020. godine, a već je prošao prvi kvartala 2014. godine punog korištenja ukupnih sredstava za ruralni razvoj bez ikakve ozbiljnije pripreme i učinka.

Jasno nam je kako postoji veliki potencijal za plasman poljoprivrednih proizvoda zelene panonske Hrvatska na tržište plave jadranske Hrvatske, primarno tijekom turističke sezone, ali i za izvoz hrvatskih poljoprivrednih proizvoda u druge zemlje. Posebno se to odnosi na sve traženije ekološke proizvode na europskom tržištu. Zalagat ćemo se stoga za razvoj i valorizaciju takvih potencijala hrvatskog ruralnog područja, a naročito za izgradnju potrebne infrastrukture iz bespovratnih sredstava EU fondova.

Zastupnici naše koalicije u Europskom parlamentu bit će snažna i ključna potpora hrvatskim proizvođačima u njihovom nastojanju dobivanja oznake zaštite izvornosti i zemljopisnog porijekla hrvatskih poljoprivrednih proizvoda.

Zastupnici naše koalicije u Europskom parlamentu zalagat će se i za bolje razumijevanje specifičnosti  hrvatske poljoprivredne proizvodnje u Europskoj uniji, ali i za interese svih skupina hrvatskih proizvođača, posebice onih najugroženijih. Naši će se zastupnici zalagati i za poticanje udruživanja poljoprivrednika u proizvođačke organizacije i klastere, čime će jačati njihova tržišna pozicija. Brendiranje hrvatskih poljoprivrednih proizvoda uz povećanje udjela ekološke i integrirane proizvodnje, uvođenje inovacija u poljoprivrednu proizvodnju koje nisu nužno vezane uz samu proizvodnju nego i uz promociju i prodaju, pametno specijaliziranje u poljoprivredi, jačanje ruralnog turizma uz plasman poljoprivrednih proizvoda kroz nove turističke objekte, ulaganje u infrastrukturu s ciljem povećanja kvalitete života u hrvatskim ruralnim područjima Hrvatske te jačanje uloge lokalnih ruralnih zajednica kroz implementaciju LEADER (odozdo prema gore) pristupa itd., samo su još neki od važnih aspekata naših zastupničkih aktivnosti u EU parlamentu.

Ulaskom u Europsku uniju Hrvatskoj je otvorena i mogućnost korištenja Europskog fonda za ribarstvo. Hrvatski ribari, uzgajivači ribe, riboprerađivači te obalne i otočne zajednice moći će sredstvima iz tog fonda modernizirati proizvodnju kako bi uz jačanje infrastrukture postali konkurentniji na europskom tržištu.

9. INFRASTRUKTURNO POVEZIVANJE HRVATSKE UVAŽAVAJUĆI ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU OKOLIŠA

9.1. Prometno povezivanje Hrvatske

Prometna infrastruktura ključni je uvjet i čimbenik razvoja te ukupnog i gospodarskog napretka, jer ima značajnu ulogu u poboljšanju cjelokupne kvalitete i načina života građana, prvenstveno kroz zapošljavanje i kroz smanjenje troškova transporta roba i usluga. Značajna sredstva za izgradnju infrastrukture u Hrvatskoj moguće je dobiti i povući iz bespovratnih sredstava Europske unije.

Naši zastupnici u Europskom parlamentu zalagat će se za: izgradnju Pelješkog mosta koji osim prometne važnosti ima i strateški značaj konačnog spajanja svih hrvatskih prostora u jednu cjelinu, ali i povećanje vrijednosti i funkcije izuzetno vrijednog prostora,izgradnju podvodnih tunelskih mostova koji će spajati hrvatske otoke s kopnom i među sobom postajući tako nova revitalizacijska osnova života i gospodarstva na hrvatskim otocima,dovršetak izgradnje autoceste do Dubrovnika,izgradnju željezničke infrastrukture:

- koridor X: zapad-istok Europe: Slovenija-Hrvatska-Srbija,

- koridor Vb: Mađarska-Botovo-Zagreb–Rijeka,

- koridor Vc: Mađarska-Đakovo–BiH-Ploče,

izgradnju plovnog puta kanal Dunav-Sava i luka Osijek, Vukovar, Slavonski brod…, izgradnju morskih luka Rijeka, Ploče, Zadar, Šibenik…

9.2. Održivi razvoj i očuvanje okoliša

Zastupnici Koalicije u Europskom parlamentu zalagat će se za sustavnu briga o zaštiti okoliša, klimatskim promjenama, kakvoći zraka, gospodarenju otpadom, zaštiti prirode i posebno zaštiti Jadranskog mora, hrvatskih rijeka i jezera, hrvatskih šuma i biljnog i životinjskog svijeta. Sukladno tome zastupnici Koalicije će razvijati i poticati maksimalno korištenje svih europskih programa iz područja zaštite okoliša u uvjetima članstva u EU.

Zastupnici Koalicije zalagat će se za izgradnju okolišne infrastruktura iz sredstava EU fondova, posebice za:

  • izgradnju vodoopskrbnih sustava,
  • izgradnju sustava otpadne i oborinske (površinske) odvodnje,
  • izgradnju sustava za navodnjavanje,
  • učinkovitu zaštitu od poplava,
  • izgradnju centara za upravljanje otpadom…

 

10. ZDRAVE BANKE ZA POTICANJE INVESTICIJA

Financijski sektor presudan je za pokretanje ulaganja u razvojno gospodarstvo i poticanje poduzetništva i gospodarskog razvitka. Vraćanje povjerenja građana u financijski sektor iznimno je važan za funkcioniranje svih naših gospodarstava. Banke se prvenstveno trebaju usredotočiti na svoju osnovnu funkciju podupiranja realnog gospodarstva, poticanja poduzetništva i gospodarskog razvoja.

Za budući je rast potrebno nastaviti s reformama bankarskog sustava kako bi on ponovno bio u funkciji financiranja proizvodnje i otvaranja novih radnih mjesta.

11. PROMICANJE HRVATSKOG JEZIKA I KULTURE, ZAŠTITA HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE I AFIRMACIJA HRVATSKOG IDENTITETA

Mudrost kaže …“kako bismo znali kamo idemo, moramo znati od kuda dolazimo“… 

Ponosni na svoje hrvatske korijene i slobodnu državu Hrvatsku, naši će zastupnici u Europskom parlamentu u svojim nastupima, kao i do sada, upotrebljavati i promovirati hrvatski jezik kao 24. službeni jezik Europske unije, jednako kao što će kroz svoj rad promovirati hrvatsku tradiciju i običaje i čuvati hrvatski identitet i vrijednost naših svjetski poznatih kulturnih dobara.

Politika čuvanja i razvijanja kulturnoga identiteta ima stratešku važnost za nas jer je kultura civilizacijski, geografski i povijesno bila i ostala među glavnim faktorima očuvanja nacionalnog jedinstva, dostojanstva i opstanka.

Zastupnici Koalicije će svojim radom poticati korištenje fondova EU-a za obnovu i zaštitu hrvatske kulturne materijalne i nematerijalne baštine te njeno aktivno povezivanje s turizmom i gospodarstvom. Također će kroz podršku i promociju kulturnih događaja promovirati i afirmirati Hrvatsku u Europskoj uniji.

Zastupnici Koalicije će se zauzimati za efikasno korištenje programa Kreativna Europa u Hrvatskoj čiji je proračun u razdoblju od 2014. do 2020. godine 1,8 milijardi eura, što je ujedno i najveća svjetska potpora za kulturne i kreativne djelatnosti. Zastupnici Koalicije će se zauzimati i za što bolje i primjerenije korištenje ovih sredstava, ali i za ostvarivanje međunarodnih projekata u kulturi; s ciljem promocije ukupne hrvatske kulturne baštine, stvaralaštva hrvatskih umjetnika, kulturnih profesionalaca i organizacija u izvedbenim i ostalim kulturno-umjetničkim granama.

12. POTPORA HRVATSKOM NARODU U BIH, HRVATSKIM MANJINAMA I HRVATSKOM ISELJENIŠTVU

Zajedništvo iseljene i domovinske Hrvatske za nas je jedna od ključnih strateških pretpostavki gospodarskog i ukupnog razvoja i opstanka Hrvatske. Temeljna vrijednost na kojoj je stvorena samostalna, nezavisna i demokratska Hrvatska.

Djelovanje naših zastupnika u Europskom parlamentu bit će usmjereno prema boljitku i razvoju hrvatske Države i hrvatskih građana, kako onih koji žive u Republici Hrvatskoj tako i onih koji žive izvan granica Lijepe naše.

Zastupnici Koalicije u Europskom parlamentu će se zalagati za ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini kao i za dosljedno poštivanje njihovog prava te odgovarajuće financiranje hrvatskih manjina u zemljama članicama i u zemljama nečlanicama EU.

Zastupnici Koalicije će se zauzimati za konkretnije ugovorno i institucijsko povezivanje Bosne i Hercegovine s Europskom unijom te politiku otvorenih vrata i daljnjeg proširenja Europske unije, posebice na države Jugoistočne Europe. Želimo Bosnu i Hercegovinu u jasnoj europskoj perspektivi, s i ispunjenim kriterijima za članstvo u Europskoj uniji.

Zauzimati ćemo se u EU parlamentu za zajedničku politiku EU prema BiH koja će konačno priznati problem neravnopravnosti hrvatskog naroda i potaknuti institucijska rješenja u BiH, kako bi se Hrvatima osigurao isti položaj kao i ostalim državotvornim narodima. Ravnopravnost svih naroda i građana je preduvjet europske budućnosti Bosne i Hercegovine. Sukladno pravilima schengenskog prostora i dalje ćemo se zauzimati za nastavak režima prijelaza granice s osobnom iskaznicom i primjenu sporazuma za razvoj prekogranične suradnju umjesto podizanja novih zidova u Europi.

Svi hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske imaju jednako pravo glasa na europskim izborima, a zastupnici naše koalicije bili su i bit će njihov glas u Europskom parlamentu.

13. DEMOGRAFSKI RAZVITAK I POPULACIJSKA POLITIKA TEMELJ SU BUDUĆNOSTI I OPSTANKA HRVATSKOG NARODA I HRVATSKE DRŽAVE

Pitanje demografske obnove ključno je pitanje budućnosti i opstojnosti hrvatskog naroda, hrvatskog prostora i hrvatske države, te stoga koncepcija demografskog razvitka i populacijske politike mora biti temeljno polazište razvojnih planiranja u RH u svim strateškim dokumentima, projektima i programima 

Demografska politika je, uz gospodarsku i regionalnu razvojnu politiku, „pitanje svih pitanja“ za svaku hrvatsku Vladu i za svaku sferu društva. Posebno je važna za domovinsku (nacionalnu) sigurnost i planiranje gospodarskih aktivnosti i djelatnosti kao ključna sastavnica socijalne i obiteljske politike.

Demografska politika generator je i pokretač budućnosti Hrvatske, a podjednako je važna i u razvijanju socijalne generacijske osjetljivosti i budućeg statusa starije populacije i umirovljenika,

Sustavnim aktivnostima na području zdravstva, zaštite majčinstva i djeteta, razvojem infrastrukture i usluga namijenjenih obitelji nužno je podizati razinu socijalne sigurnosti, kvalitete i načina života mladih bračnih parova i obitelji u svrhu ostvarenja pronatalitetne politike u Republici Hrvatskoj.

ZAKLJUČAK

Vaš i naš glas na ovim izborima odlučuje koliko će se glasno čuti hrvatske potrebe i želje u Europi.

Važno je tko će nas predstavljati u Europi i kakve će vrijednosti zastupati novoizabrani  hrvatski zastupnici. Imaju li ljudi koje ćemo izabrati dovoljno znanja i stručnosti za taj posao? Poznaju li europske institucije i njihov rad? Hoće li se znati izboriti za hrvatske interese i položaj koji nam u Europskoj uniji pripada?

Naši su se zastupnici u minulom mandatu u Europskom parlamentu dokazali kao stručni i sposobni ljudi; oni se znaju, mogu i žele zalagati i boriti za interese Hrvatske i hrvatskog naroda, oni brinu o hrvatskoj kulturi, tradiciji i identitetu i boljitku svih hrvatskih građana.

Sva će svoja znanja, iskustva i sposobnosti i u buduće zastupnici Koalicije stavljati na raspolaganje građanima Hrvatske i biti njihov najjači glas u Europi! 

Izađimo na izbore i glasujmo za zastupnike Koalicije u Europskom parlamentu. Oni su bili i bit će glas moderne, prosperitetne, europske i razvojne Hrvatske i svih njenih građana u Europskoj uniji.