Naputak o načinu, uvjetima i rokovima kandidiranja na dužnosti i u tijela koja se biraju na Izbornoj skupštini ŽO HDZ-a Šibensko-kninske županije, sve potrebne materijale za podnošenje valjane kandidature te Pozive na Izbornu skupštinu Županijske organizacije HDZ-a Šibensko- kninske županije možete pronaći ovdje:

naputak.pdf

pozivi.pdf

kandidatura_za_izbor_clana_zupanijskog_odbora_hdz-a.docxkandidatura_za_izbor_izaslanika_na_opci_sabor.docxpotpisi_potpore_kandidaturi_za_izbor_clana_nadzornog_odbora_zo_hdz-a.docxpotpisi_potpore_kandidaturi_za_izbor_clana_zupanijskog_odbora_hdz-a_1_1.docxpotpisi_potpore_kandidaturi_za_izbor_clana_zupanijskog_odbora_hdz-a_1.docxpotpisi_potpore_za_izbor_izaslaniika_na_opci_sabor_1.docx